Duikwrak Le Serpent

Sinds 2011 is Zeeland drie duikattracties rijker! Het betonnen, zestig meter lange schip Le Serpent en de twee kleine schepen De Rat en De Zeehond zijn in het Grevelingenmeer afgezonken om daar dienst te gaan doen als duikwrak voor sportduikers.

Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Schouwen-Duiveland, Nederlandse Onderwatersport Bond, Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen, Dive-Inn De Kabbelaar en overige particuliere sponsoren hebben een bijdrage aan dit project geleverd.


Dit project is mede gerealiseerd met financiƫle steun van de provincie Zuid-Holland en Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland