De Rat en De Zeehond

Zeer geschikt voor beginnende duikers!

Na in de zomer van 2011 Le Serpent in het Grevelingenmeer te hebben afgezonken, hebben Rijkswaterstaat Zeeland, Provincie Zeeland, Gemeente Schouwen-Duiveland, de Nederlandse Onderwatersport Bond, Natuur- en Recreatieschap de Grevelingen en Dive-Inn de Kabbelaar dit project een vervolg gegeven.

 

De ervaren sportduikers hebben vanaf het eerste moment namelijk erg enthousiast op de komst van Le Serpent gereageerd. Gezien de diepte waarop het schip uiteindelijk terecht is gekomen, miste de beginnende sportduiker echter een geschikt duikwrak in het Grevelingenmeer.

 

Om die reden heeft het projectteam besloten om - binnen de kaders van de oorspronkelijke projectdoelstelling en de beschikbare financiën - naar mogelijkheden te zoeken om alsnog een duikwrak voor beginnende sportduikers te realiseren. Deze zoektocht heeft uiteindelijk echter niet één, maar twee nieuwe duikwrakken opgeleverd!

 

Het gaat hier om De Rat, een ijzeren scheepscasco van veertien meter lang, en De Zeehond van negen meter lang. De schepen zijn op maandag 12 december 2011 op respectievelijk twaalf en tien meter diepte afgezonken, waardoor het zeer geschikte duikobjecten voor beginnende duikers zijn. Het thuisfront zal hier bovendien van kunnen meegenieten: via webcams zijn beelden vanaf De Rat te zien.

12 december 2011: De Rat wordt afgezonken
Foto: Peter Jacobs
12 december 2011: De Zeehond wordt afgezonken
Foto: Harry Brands